Formularze

Firma:
Nazwa:
Osoba do kontaktu:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Tel.:
Fax:
e-mail:
Uwagi dodatkowe:
Rodzaj osprzętu:
Producent kabla:
Typ kabla:
Standard/Norma:
Przekrój:
Żyła główna:
Rodzaj żyły:
Inne:
Poziom izolacji kabla:
Typ kabla:
1. Ø żyły
2. Ø izolacji żyły
3. Ø ekranu
4. Ekran przewodzący
5. Żyła powrotna
6. Uzbrojenie
Max. prąd żyły powrotnej
7. Średnica zewnętrzna
kabel